Rozmiar: 13055 bajtów

strona główna o autorze - wystawy plakaty z wystaw grafika - archiwum dydaktyka, warsztaty, plenery
kontakt o autorze w mediach wernisaże ceramika i rysunek - archiwum Art Visual Dance
Malarski Teatr Tańca - kompozycje - akryle, oleje balet w malarstwie - akryle, oleje taniec - akwarele i pastele flamenco - akryle balet w grafice komputerowej
Rozmiar: 38321 bajtów Do GRUPY TWÓRCZEJ "Art Visual Dance" założonej przez Wandę Badowską-Twarowską, należą wybitni artyści malarze i rzeźbiarze, członkowie OW ZPAP, którzy w swojej twórczości zajmują się również tematem tańca, baletu i ruchu.
Aktualne zdjęcia z wystaw i innych wydarzeń ART VISUAL DANCE na stronie www.facebook.com/artvisualdance
poniżej WYSTAWY, WYDARZENIA (wybór).
Rozmiar: 13210 bajtów Galeria DAP 3,DOM ARTYSTY PLASTYKA, WARSZAWA, 2014 r. - VISUAL DANCE - polsko-francuska wystawa malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby
Wanda Badowska-Twarowska
Wstęp do katalogu wystawy VISUAL DANCE.
Mottem wystawy "Visual Dance" mogą być słowa Krzysztofa Pastora - Dyrektora Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie "Balet to sztuka totalna. Można nim opowiedzieć wszystko".
Balet, taniec, ruch to również niezwykle interesujący temat w sztukach plastycznych dający twórcy ogromne możliwości wypowiedzi artystycznej. Temat piękny i trudny, może nawet podstępny, gdyż łatwo jest popaść w banał.
Na przestrzeni wieków temat tańca podejmowali najwięksi malarze i rzeźbiarze min: Magdalena Abakanowicz, Jean-Baptiste Carpeaux, Maria Jarema, Henri Toulouse-Lautrec, Henri Matisse, Pablo Picasso, Auguste Rodin. Powstało wiele dzieł powszechnie znanych i lubianych. Szczególne miejsce w tym względzie zajmuje Edgar Degas. Artysta, który większość swych dzieł stworzył pod wpływem tańca, pokazując jego niezwykłość. Przekazał nam obraz baletu końca XIX wieku, malując i rzeźbiąc tancerki Opery Paryskiej zarówno te na scenie jak i za kulisami.
Dla artystów biorących udział w wystawie „Visual Dance” temat tańca i ruchu jest najczęściej tylko fragmentem ich twórczych działań. Artyści interpretują go w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje, a u podstaw każdego stworzonego dzieła leży szczególne zainteresowanie twórcy tym tematem. Taniec, to mowa ciała i duszy. Dla artysty plastyka ciało tancerza w ruchu jest tworzywem, które modeluje i nadaje mu własną wizję i często poprzez skróty i uproszczenia osiąga niezwykłą ekspresję i ruch.
Na wystawie prezentowane są obrazy, rzeźby, rysunki i grafiki, które powstały pod wpływem szeroko pojętej sztuki tańca i ruchu, bez ograniczeń twórców konkretnym tematem, czy sposobem wyrazu. Dzieła te, to często wynik inspiracji znanymi klasycznymi i nowoczesnymi przedstawieniami baletowymi, ale również kompozycje nie nawiązujące do konkretnych spektakli, ale będące sumą wrażeń i odczuć powstałych po spojrzeniu okiem artysty plastyka na sztukę tańca. Wrażenia i emocje dają obraz niezwykle osobisty i prawdziwy, choć zwykle przetworzony, odległy od fotograficznego ujęcia tematu. To chyba oczywiste w obecnym czasie, w czasie gdy fotografia i film notują wszystko w sposób doskonały i nie ma potrzeby ich naśladowania.
Artyści polscy i francuscy prezentują na wystawie prace w różnych technikach: malarstwa, rzeźby, ceramiki, grafiki i rysunku. Poprzez własne doświadczenia i obserwacje, własną wrażliwość wtajemniczają widza w świat tańca i ruchu, obszar, który prowadzony w różnych kierunkach staje się grą człowieka z czasem i przestrzenią.
"Visual Dance "jest pierwszą w Polsce polsko-francuską wystawą o tematyce tańca i ruchu. W wystawie tej biorą udział członkowie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków - Grupy Twórczej Art Visual Dance oraz członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Malarzy i Rzeźbiarzy Tańca (l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens / APSDE) z siedzibą we Francji. Stowarzyszenie to od 1974 roku skupia liczną grupę artystów z wielu krajów Europy. Organizuje wystawy, w tym Biennale (w przygotowaniu już XVIII). Do APSDE od wielu lat należą również polscy artyści, członkowie OW ZPAP, inicjatorzy obecnej wystawy: Wanda Badowska-Twarowska, Anna Wszyndybył i Alina Dorada-Krawczyk . Przez szereg lat do APSDE należała również nieżyjąca już polska tancerka i rzeźbiarka, członek OW ZPAP, Danuta Kwapiszewska.
W 2007 r. z inicjatywy Wandy Badowskiej-Twarowskiej i Anny Wszyndybył przy OW ZPAP powstał Klub Miłośników Sztuki Tańca i Baletu, a następnie Grupa Twórcza Art Visual Dance, o profilu zbliżonym do profilu APSDE. Grupa ta ma już na swym koncie kilka wystaw. Obecna wystawa jest próbą nawiązania stałej współpracy pomiędzy artystami z Polski i Francji , którzy zajmują się w swojej twórczości tematyką tańca i ruchu. W sztuce współczesnej coraz częściej występuje zjawisko integracji, przenikania różnych dziedzin sztuki. Świadomi tego artyści Art Visual Dance podejmują współpracę i tworzą projekty interdyscyplinarne razem z tancerzami performerami Filipem Jędruchem, Moniką Kionką, Magdaleną Żmudą, artystą pantomimy Elżbietą Pastecką, i inn.. . Przy realizacji swoich wystaw członkowie grupy Art Visual Dance współpracują ze Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki Artbale. Szczególna ranga wystawy Grupy Twórczej Art Visual Dance i l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens podkreślona jest przez obecność na wernisażu Gościa Honorowego - Ewy Głowackiej, wybitnej polskiej tancerki, wieloletniej pierwszej tancerki Teatru Wielkiego w Warszawie. Dziękujemy za tę obecność.
Kurator wystawy
Wanda Badowska - Twarowska
Rozmiar: 1224729 bajtów Dom Kultury "KADR" - Warszawa, "TANIEC w KADRZE" Wystawa Malarstwa, Rysunku i Rzeźby "Taniec i ruch" GRUPY TWÓRCZEJ "ART VISUAL DANCE"
kuratorzy wystawy: Wanda Badowska-Twarowska (Art Visual Dance) i Anna Sobol (Dom Kultury Kadr)

W 2012 r. Wanda Badowska-Twarowska, Klub Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przekształca w GRUPĘ TWÓRCZĄ ART VISUAL DANCE.
Rozmiar: 12 KB Dom Kultury "KADR" - "TANIEC w KADRZE" Wystawa Malarstwa, Rysunku i Rzeźby "Taniec i ruch", Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu.
kuratorzy wystawy: Wanda Badowska-Twarowska (Art Visual Dance) i Anna Sobol (Dom Kultury Kadr)
aktyn Galeria SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ AKTYN, Warszawa, 2008 - "Taniec i ruch", WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY i RYSUNKU, Członków Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu - kuratorzy wystawy: Wanda Badowska-Twarowska, Alina Dorada - Krawczyk i Anna Wszyndybył
29 listopada 2007 Wanda Badowska-Twarowska przy współudziale Anny Wszyndybył i Aliny Dorady-Krawczyk, założyła Klub Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przy OW ZPAP

na początek