Wrażliwość przejawiajca się ostrzejszym widzeniem świata, silniejszym przeżywaniem emocji. Wrażliwość na piękno, ale także wrażliwość na nieszczęście, czy na cierpienie. Wrażliwość pozwalająca na współodczuwanie,wrażliwość prowokująca do wypowiedzenia, mało, do wykrzyczenia nagromadzonych emocji. Sztuka tańca. Sztuka piękna i estetyki, harmonii ruchu i dźwięku, barwy i tonu. Sztuka odświętnej gali baletowej, sztuka kwiatów, brawi reflektorów, ale także sztuka potu, sztuka godzin ćwiczeń, sztuka obtartych nóg. Sztuka tancerza i primabaleriny, sztuka ucznia i uczennicy szkoły baletowej, ale i sztuka nieprofesjonalnego miłośnika baletu. W każdym przypadku jest to inna, ale równocześnie, dla wszystkich podobnie czujących, wspólna sztuka.
Cykl grafik został wykonany techniką własną, wykorzystując cyfrowy zapis i obróbkę obrazu, fotografię, rysunek odręczny i komputerowy. Zastosowanie takiego nowoczesnego narzędzia umożliwia łączenie, przenikanie tradycyjnej, manualnej sztuki graficznej, rysunku, z całkiem współczesnymi środkami przetwarzania i zapisu obrazu.
Grafiki z cyklu "Impresje baletowe" powstały w wyniku, tak jakby erupcji wrażeń zgromadzonych przez autorkę podczas długoletniej fascynacji baletem. Fascynacji przejawiającej się dziesiątkami oglądanych spektakli, ale także osobistych kontaktów i przyjaźni w środowisku baletowym. Materiałem wyjściowym do grafik, niejako notesem wrażeń, są fotografie wykonane przy różnych okazjach, przez autorkę, a także przez A. Jędrucha, A. Twarowskiego , T. Zakrzewskiego oraz ze zbiorów H. Konwińskiego, B. i W. Jakubczaków.