grafika "ad Personam"

Od lewej: Kinga Twarowska, Przemek Hasiak i Magda Błachnio w grafice pt. "Wspomnienia",
foto: Wanda Badowska-Twarowska i Adam Twarowski

Rozmiar: 10 KB