14 września 2005 mija 10 lat funkcjonowania - galerii Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Została ona powołana w dużej mierze dzięki istnieniu ostrowieckiego środowiska plastycznego. To właśnie rodzimi artyści, stowarzyszeni od 1975 roku w „Grupie 10” swoją aktywną i prężną działalnością zwrócili uwagę władz miasta. Gdy z początkiem lat osiemdziesiątych rozpatrywano możliwość rozbiórki zdewastowanego kompleksu budynków po byłym browarze rodziny Saskich, ówczesne władze miasta poparły inicjatywę artystów i działaczy kultury, aby ów kompleks przekształcić w Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwszym kustoszem galerii był, zmarły l listopada 1997 r., Tadeusz Maj, który równocześnie sprawował funkcję dyrektora Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach. Obejmując stanowisko kustosza obiecał: „W niedługim czasie Ostrowiec będzie miał liczącą się w kraju galerię autorską BWA". Po śmierci Tadeusza Maja przez rok władze miasta nie obsadzały wakatującego stanowiska a pracownicy galerii przygotowywali kolejne ekspozycje i robili wszystko, aby utrzymać wypracowany przez kustosza wysoki poziom wystawienniczy Od początku istnienia BWA stara się prezentować mieszkańcom miasta różnorodną i dobrą sztukę. Duże, indywidualne wystawy mieli tu między innymi: Magdalena Abakanowicz, Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiński, Adam Myjak, Wincenty Kućma, Marian Czapla, czy Gustaw Zemła. Swoje spektakle prezentował również Leszek Mądzik. Jako jedyni w województwie organizujemy od 1996 r. międzynarodowe konkursy plastyczne, pod hasłem „Jesienne Salony Sztuki". Cieszy fakt, że wciąż bierze w nich udział kilkuset artystów z kraju i zagranicy. Staramy się, aby każda przygotowana ekspozycja miała profesjonalnie wydany katalog, plakat i zaproszenie. Nieustannie promujemy naszych rodzimych twórców. Wszyscy oni mieli już swoje indywidualne wystawy w naszej galerii. Prezentujemy ich również w innych miasta, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami plenerów malarskich i rzeźbiarskich, skierowanych głównie do naszego środowiska plastycznego, bądź do artystów zaprzyjaźnionych z naszą galerią. Grono ostrowiec-kich plastyków stale się powiększa. Dołączają do niego młodzi absolwenci Wyższych Szkół Artystycznych, którym BWA stara się ułatwić artystyczny start. Poza działalnością wystawienniczą i edytorską, ostrowieckie BWA prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Funkcjonuje w nim rodzaj szkółki dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Staramy się od najmłodszych lat przygotowywać publiczność do odbioru nie zawsze łatwej sztuki współczesnej. Dla młodzieży prowadzimy wykłady z historii sztuki ilustrowane wyświetlanymi przeźroczami. Edukacyjna działalność galerii nie była- by możliwa bez współpracy BWA z nauczycielami szkolnymi i przedszkolnymi. Za te wspólne 10 lat serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy również sponsorom i władzom miasta, tym, które powołały BWA i tym, które je wspierają. To w dużej mierze dzięki życzliwości Prezydenta Jana Szostaka udało nam się wydać wiele katalogów i zrealizować wiele przedsięwzięć. Słowa podziękowania kierujemy również do artystów, tych, którzy wystawiali swoje prace w naszej galerii i tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą prośbę i zechcieli wziąć udział w naszej wystawie jubileuszowej. Równie serdecznie dziękujemy bywalcom galerii, mieszkańcom miasta i okolic. Nasza praca i wysiłki artystów nie miałyby sensu, gdyby nie Wasza ciągła obecność, życzliwość oraz autentyczne zainteresowanie sztuką i poczynaniami naszej galerii. Zamysłem wystawy j ubileuszowej jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta dzieł artystów, których wystawy w BWA cieszyły się największym zainteresowaniem odbiorców. Do grona zaproszonych dołączyliśmy również laureatów naszej prestiżowej imprezy, jaką są „Salony Sztuki” oraz prace zmarłego dyrekto-ra-artysty Tadeusza Maja. Mamy nadzieję, że taka forma uczczenia naszego jubileuszu przypadnie Państwu do gustu.

Jolanta Chwalek - komisarz wystawy