grafika "ad Personam"

Julek Wyrzykowski, aktor Teatru Polskiego w Warszawie w trzeciej grafice z cyklu "Moje miejsce",
foto: Adam Twarowski

Rozmiar: 7 KB