Spotkania filozoficzne u Stefana Króla - filozofa, poety i malarza twórcy „Nowej Filozofii Życia"- „Każdy dzień życia to wielkie święto".
Święto zawsze związane jest z jakąś osobą, wydarzeniem artystycznym, kultem czy obrzędem.
Filozofia Życia wiąże swoje święta z ideami wartości, do których każdy człowiek winien dążyć. Obchodzenie świąt jest powiązane z cyklem pór roku zwrotnikowego.
Od 1961 roku obchodzone są święta: 21 grudnia - Święto Życia, 21 marca - Święto Miłości, 21 czerwca - Święto Dobra, 21 września - Święto Przodków. W dniach tych organizowane są wszystkie uroczystości zbiorowe o godzinie 19.00.

..."Święta i świętowanie to przede wszystkim głębokie przeżycia osobiste świętujących. Jest świętowaniem tych, którzy Życie kochają ponad Wszystko! Uroczystości dni świątecznych są uświetniane twórczością samych świętujących: koncertami muzycznymi, tańcami, wierszami, prozą, twórczością plastyczną - obrazy, rzeźba, opowieściami z życia, dyskusjami filozoficznymi oraz bieżącymi wiadomościami z wszelkich nauk itp.
Rozważania zgodne są z intencją dnia świątecznego. Odpowiednio dobrana muzyka wytwarza nastrój świąteczności. Poczęstunek świąteczny stanowią owoce - Życie jest najwspanialszym owocem człowieczego istnienia - symbolizuje jabłko i wszystkie inne owoce. Wino czerwone wyraża dynamizmy miłości i twórczości-chleb świąteczny (specjalnie pieczony). W ogóle chleb jest tym dobrem, którym każdy winien się dzielić z innym potrzebującymi ludźmi."...

Fragment książki Stefana Króla - "Nowa Filozofia Życia", Wydawnictwo Vipart, Warszawa 2007 r.