Rozmiar: 13055 bajtów

strona główna o autorze - wystawy plakaty z wystaw grafika - archiwum dydaktyka, warsztaty, plenery
kontakt o autorze w mediach wernisaże ceramika i rysunek - archiwum Art Visual Dance
Malarski Teatr Tańca - kompozycje - akryle, oleje balet w malarstwie - akryle, oleje taniec - akwarele i pastele flamenco - akryle balet w grafice komputerowej

Wieloletni pedagog. Za wybitne osiągnięcia otrzymała wiele Nagród Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Nagrody Indywidualne: II stopnia Centrum Edukacji Artystycznej(1996) i I stopnia Centrum Edukacji Artystycznej (2001) i List Gratulacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005)

 • W latach 1977-2006 pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
  i w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona, w Warszawie, początkowo jako nauczyciel liternictwa i kaligrafii, później graficznych technik komputerowych.
  Była współtwórcą pracowni komputerowej, w której młodzież uczyła nie tylko posługiwania programami graficznymi takimi jak: Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Page Maker i innymi, ale, wg. programu autorskiego, przede wszystkim zastosowania tych programów do prac plastycznych, zarówno w dziedzinie grafiki użytkowej, jak i grafiki artystycznej.
  Młodzież brała udział w wystawach szkolnych grafiki komputerowej, często zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach międzyszkolnych
 • oraz:

 • Była wykładowcą malarstwa i rysunku na warsztatach plastycznych podczas "Polsko-Niemieckich Spotkań ze Sztuką Malarską i Ceramiczną Nowogard 2007, Nowogard 2008", Nowogard 2009
 • W 2007 r. była wykładowcą na kursie dla nauczycieli zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie - prowadziła zajęcia pt. "Wykorzystanie darmowych graficznych programów komputerowych do nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum".
 • Współpracowała z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Cervantesa w Warszawie oraz ze Studiem Kształcenia Plastycznego

 • W latach 2003-2006 prowadziła zajęcia z podstaw obsługi komputera i grafiki komputerowej na kursie dla nauczycieli przedmiotu "SZTUKA" organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, będąc jego współorganizatorem.
 • W latach 1993-97 była nauczycielem projektowania graficznego w Policealnym Studium Plastycznym w Warszawie.
 • Podczas III Festiwalu Lądeckie Lato Baletowe, prowadziła warsztaty plastyczne, w ramach których, uczyła rysunku jako elementu wspomagającego naukę tańca.