Rozmiar: 104688 bajtów

e-mail Wanda Badowska-Twarowska

GRUPA TWÓRCZA "VISUAL DANCE"

Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przy OW ZPAP została założona przez Wandę Badowską-Twarowską.
Do GRUPY TWÓRCZEJ "VISUAL DANCE" należą wybitni artyści malarze i rzeźbiarze, członkowie OW ZPAP, którzy w swojej twórczości zajmują się również tematem tańca, baletu i ruchu.

Wanda Badowska-Twarowska - inicjatorka i współzałożycielka Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu, założycielka GRUPY TWÓRCZEJ "VISUAL DANCE" od kilku lat maluje głównie balet. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych o tematyce baletowej w kraju i za granicą. Jest od kilku lat członkiem l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens/APSDE/ z siedzibą w Paryżu.
Anna Wszyndybył - współzałożycielka Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu, członek GRUPY TWÓRCZEJ "VISUAL DANCE" jest twórcą wielu rzeźb o tematyce baletowej, brała udział w wystawach baletowych w kraju i za granicą jest wieloletnim członkiem l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens/APSDE/ z siedzibą w Paryżu.
Alina Dorada-Krawczyk - współzałożycielka Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu, członek GRUPY TWÓRCZEJ "VISUAL DANCE" maluje ruch tak sugestywnie, że wprowadza on widza w abstrakcyjny świat tańca.

Członkowie GRUPY TWÓRCZEJ "VISUAL DANCE" Wanda Badowska-Twarowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Maijd Jammoul, Bożenna Leszczyńska, Danuta Nawrocka, Anna Sobol, Anna Wątróbska-Wdowiarska, Adam Wieczorek, Anna Wszyndybył

Wspólne wystawy o tematyce baletowej członków Miłośników Sztuki Tańca i Baletu:

2012 - Paryż - XVIIe Biennale APSDE l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens - udział między innymi Wandy Badowskiej-Twarowskiej i Anny Wszyndybył
2012 - Warszawa - "Taniec w KADRZE" - "Taniec i ruch" WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY i RYSUNKU, Koła Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków (Wanda Badowska-Twarowska, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Grażyna Sanigórska, Anna Sobol, Adam Wieczorek, Anna Wszyndybył)
2011 - Karolin - "Mazowsze" - "Taniec i ruch", wystawa zbiorowa - udział między innymi Wandy Badowskiej-Twarowskiej i Aliny Dorady-Krawczyk
2008 - Warszawa - Galeria AKTYN, "Taniec i ruch" WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY i RYSUNKU, Koła Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków (Wanda Badowska-Twarowska, Alina Dorada-Krawczyk, Maria Janiga, Katarzyna Orthwein, Irena Roga-Pol, Grażyna Sanigórska, Anna Sobol, Henryka Stronk, Adam Wieczorek, Anna Wszyndybył, Ewa Zięba
2008 - Warszawa - DAP, Galeria Lufcik, "Taniec i ruch" - Wanda Badowska-Twarowska, Alina Dorada-Krawczyk, Anna Wszyndybył
2006 - Lerida (Hiszpania) - Taniec i ruch"- - XIVe Biennale APSDE l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens - udział między innymi Wandy Badowskiej-Twarowskiej i Anny Wszyndybył
2003 - Lądek Zdrój - Pijalnia Wód Mineralnych "Wojciech" - wystawa towarzysząca Lądeckiemu Latu Baletowemu - Wanda Badowska-Twarowska i Anna Wszyndybył
2002 - Bytom - Opera Śląska, wystawa z okazji otwarcia sezonu 2002/2003 - "Impresje baletowe" - Wanda Badowska-Twarowska i Anna Wszyndybył
2002 - Warszawa - Galeria "Aktyn", "Impresje baletowe" - Wanda Badowska-Twarowska i Anna WszyndybyłWYSTAWY, WYDARZENIA (wybór)

Rozmiar: 12 KB "TANIEC w KADRZE" Wystawa Malarstwa, Rysunku i Rzeźby "Taniec i ruch" Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przy OW ZPAP
i pokaz filmów: motto: za prof. Janiną Pudełek - "Taniec czy Balet oto jest pytanie, sztuka to czy fikanie" pokaz fragmentów nagrań video popularyzujących sztukę tańca przygotowywanych przez Artbale - Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki. prowadzenie: Wiesław Jakubczak
zaproszenie na wernisaż: 5 czerwca 2012 o godz. 18.00 Dom Kultury "KADR" Warszawa-Mokotów, ul. Gotarda 16
wystawa czynna od 6 do 30 czerwca 2012
uczestnicy wystawy członkowie KLUBU i zaproszeni goście:
Wanda Badowska-Twarowska, Aleksander Chochłow, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-Putiatycka, Grażyna Sanigórska, Anna Sobol, Adam Wieczorek, Anna Wszyndybył
aktyn "Taniec i ruch" I WYSTAWA MALARSTWA, RZEŹBY i RYSUNKU Członków Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu przy OW ZPAP Galeria SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ AKTYN, Warszawa W wystawie biorą udział prawie wszyscy członkowie Klubu. Są nimi artyści plastycy o dużym dorobku artystycznym, nagradzani w wielu konkursach krajowych i zagranicznych, będący absolwentami wyższych uczelni artystycznych, członkami Warszawskiego Związku Artystów Plastyków i Klubu Miłośników Sztuki Tańca i Baletu. Niezależnie od uprawiania innej tematyki artyści ci pokazali na niniejszej wystawie swoją fascynację ruchem i tańcem oraz związane z nimi emocje.
Uczestnicy wystawy: Wanda Badowska-Twarowska - malarstwo, Alina Dorada-Krawczyk - malarstwo, Maria Janiga - malarstwo, Katarzyna Orthwein - malarstwo, Irena Roga-Pol - rysunek, Grażyna Sanigórska - malarstwo, Anna Sobol - malarstwo, Henryka Stronk - rzeźba, Adam Wieczorek - rzeźba, Anna Wszyndybył - rzeźba, Ewa Zięba - rzeźba.
Ruch i taniec towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Spełniają rolę: magiczną, rytualną, religijną, towarzyską, społeczną, kulturotwórczą i estetyczną. Pozwalają wyrazić złożoność nastrojów i emocji, różnorodność treści i refleksji. Umożliwiają przekaz tego, czego nie potrafimy wypowiedzieć i określić. Wielu artystów różnych dziedzin sztuki na przestrzeni wieków podejmowało temat ruchu i tańca. Propagując go dzisiaj w dobie mody na brzydotę i okrucieństwo oraz nadając mu nowoczesną formę, wprowadzają w dzisiejszą estetykę piękno nie likwidując jednocześnie emocji, wewnętrznych napięć i dynamiki.
Wanda Badowska-Twarowska

Spotkanie członków Klubu i prezentacja obrazów i rzeźby "Taniec i ruch" na Starym Mieście - 29 lutego 2008. Spotkanie uświetnił koncert Iwony Jędruch.
Członkowie Klubu na Warszawskim Wieczorze Choreograficznym w Sali Koncertowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowanym przez ARTBALE - Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki - 29 grudnia 2007.

Pierwsze spotkanie członków Klubu w siedzibie OW ZPAP - 29 listopada 2007

Członkowie założyciele Klubu
Wanda Badowska-Twarowska-inicjator i założyciel, Anna Wszyndybył, Alina Dorada-Krawczyk, Henryka Stronk, Ewa Zięba, Jerzy Mierzwiak, Adam Wieczorek, Katarzyna Orthwein, Irena Roga-Pol, Grażyna Sanigórska, Anna Sobol, Maria Janiga, Jeremi Łapiński
na początek